Didden žaidimas Facebook puslapyje

„SKANAUK SU DIDDEN“ FACEBOOK ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 

 • I.ŽAIDIMO DALYVIAI IR ORGANIZATORIUS
  • 1. Socialinio tinklo FACEBOOK „SKANAUK SU DIDDEN!“ paskelbto reklaminio žaidimo (toliau – Žaidimas) dalyviai:
  • 1.1. privatūs asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Dalyviai), nuo 2014 m. gegužės 09 d. iki 2014 m. liepos 3 d. (imtinai) prisijungę prie „SKANAUK SU DIDDEN“ paskyros draugų, turi spausti mygtuką „patinka“, ir mygtuką „dalintis“ prie per savaitę paskelbto naujo recepto;
  • 2. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius) yra UAB „Promo Time“ reklamos agentūra, įsikūrusi adresu: Justiniškių g. 16-301, Vilnius.
 • II. ŽAIDIMO TAISYKLĖS
  • 3. Dalyvaudami Žaidime Dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su Žaidimo taisyklėmis (toliau Taisyklės), joms neprieštarauja ir sutinka jų laikytis.
  • 4. Žaidimo Taisyklės ir visa informacija skelbiama http://promotime.lt/diddenlt/
  • 5. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles iš anksto informavęs socialinio tinklo FACEBOOK profilyje www.facebook.com/diddenlt
  • 6. Organizatorius be papildomo atlygio ir atitinkamos sutarties turi teisę su Žaidimu susijusiais tikslais viešai skelbti laimėtojo vardą, pavardę, nuotraukas, interviu.
  • 7. Žaidimo prizai – 8 „DIDDEN“ padažai, laimimi po vieną kiekvieną savaitę. Tas pats asmuo gali laimėti tik vieną prizą, per visą žaidimo periodą.
  • 8. Dalyvaudami žaidime Dalyviai neprieštarauja, kad Organizatorius tvarkys Dalyvių asmens duomenis Žaidimo ir rinkodaros tikslais.
  • 10. Akcijoje nedalyvauja Organizatoriaus ir UAB „Baltijos aliejus“ darbuotojai, su Akcija susiję reklamos agentūrų darbuotojai bei šių asmenų šeimos nariai. Nustačius, kad toks asmuo dalyvavo Akcijoje ir laimėjo prizą, asmuo netenka prizo.
 • III. ŽAIDIMO APRAŠYMAS
  • 11. Žaidimas rengiamas UAB „Baltijos aliejus“ produkcijos žinomumo didinimo tikslais.
  • 12.Žaidimo trukmė – nuo 2014 m. gegužės 9 d. iki 2014 m. liepos 3 d.(imtinai).
 • IV. PRIZAS
  • 13.Žaidimo prizai (toliau – Prizai) – 8 (aštuoni) vnt.: PADAŽAI SALOTOMS DIDDEN“.
  • 14. Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už laimėtoją sumoka ir deklaruoja Organizatorius po Prizo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.
  • 15. Laimėtas Prizas į pinigus ar kitas vertybes nekeičiamas.
  • 16. Organizatorius pasilieka teisę pakeisti Prizą į analogišką, ne mažesnės vertės, prizą.
 • V. LAIMĖTOJO NUSTATYMAS IR PRIZO ATSIĖMIMAS
  • 17. Organizatorius įsipareigoja po 1 (vieną) laimėtoją iš Dalyvių sąrašo atrinkti atsitiktine tvarka kas savaitę. Viso atrinkti 8 (aštuonis) laimėtojus.
  • 18. Laimėtojai nustatomi tokia tvarka:
   • Pirmas traukimas – 2014 m. gegužės 16 d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. gegužės 9 d. iki 2014 m. gegužės 15d. 00 val.
   • Antras traukimas – 2014 m. gegužės 23 d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. gegužės 16 d. iki 2014 m. gegužės 22 d.
   • Trečias traukimas – 2014 m. gegužės 30d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. gegužės 23 d. iki 2014 m. gegužės 29 d.
   • Ketvirtas traukimas – 2014 m. birželio 06 d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. gegužės 30 d. iki 2014 m. birželio 05 d.
   • Penktas traukimas – 2014 m. birželio 13 d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. birželio 06 d. iki 2014 m. birželio 12 d.
   • Šeštas traukimas – 2014 m. birželio 20 d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. birželio 13 d. iki 2014 m. birželio 19 d.
   • Septintas traukimas – 2014 m. birželio 27 d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. birželio 20 d. iki 2014 m. birželio 26 d.
   • Aštuntas traukimas – 2014 m. liepos 04 d., iš dalyvių, kurie dalyvavo žaidime, nuo 2014 m. birželio 27 d. iki 2014 m. liepos 04 d.
   • 19. Apie Prizo laimėjimą Laimėtojas bus informuojamas FACEBOOK paskyros „SKANAUK SU DIDDEN“ sienoje  ir turės organizatoriui nurodyti asmeninius duomenis privačioje žinutėje.
  • 20. Prizą Laimėtojas atsiima Organizatoriaus būstinėje – Justiniškių g. 16-301, Vilniuje iki 2014 m. liepos 30 d., jei Laimėtojas gyvena Vilniuje arba prizas įteikiamas asmeniškai (gali būti siunčiamas paštu), jei Laimėtojas gyvena kitame Lietuvos mieste ar rajone. Laimėtojas gaus prizą tik pateikęs asmens dokumento kopiją (t.y. tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą). Prieš atsiimant prizą būtina susitarti iš anksto dėl atvykimo laiko Organizatoriaus telefonais: 865518977 arba 865220743.
  • 21. Prizo įteikimas Laimėtojui įforminamas Prizo priėmimo-perdavimo aktu, tuo pačiu laimėtojas su prizu fotografuojamas ir nuotrauka keliama į www.facebook.com/diddenlt
  • 22. Laimėtojo išlaidos, susijusios su Prizo atsiėmimu, neatlyginamos.
  • 23. Organizatorius pasilieka teisę pašalinti Dalyvį iš Žaidimo ir atsisakyti išduoti Prizą, jei Dalyvis pažeidė šias Taisykles, nurodė neteisingus/netikslius savo duomenis arba su Laimėtoju nepavyko susisiekti, per 1 (vieną) savaitę, nuo laimėtojo išaiškinimo ir paskelbimo, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus.